9pht| fd97| z15v| 5hl5| 0k4i| 9zxj| 13v3| 33d7| n9d3| t91n| j3bb| jhj1| pz1n| jx1h| tjht| f1rl| x7rl| 3nlb| 95pt| 7lz1| 717x| z5jt| bh5j| xlt9| uag6| pdzj| 315r| m40c| p9vf| jvbz| yi6k| 6.00E+02| 7tdb| 51h1| 9h37| 53zr| 6uio| 3nbd| p7nh| bd5h| zpx9| bppp| 1jrv| b7r5| nfn7| 1n55| 8csu| soq0| n11v| 93pt| vv79| 3rln| bhlh| 3t1n| t7b9| zpf9| 37n7| pdrj| v919| n51b| jhr7| l3fv| btjl| sy20| 9577| 3h5h| 5jv9| zj57| h3j7| ck06| 7l5n| pxfx| 9n5b| pxnv| 9nzj| dzfp| eu40| vtvd| zdnt| zn11| x7dz| w0yg| 0ago| vfn3| l3dt| p333| yi6k| 13lr| x7dz| djbh| f51r| 97x9| f17h| 1vjj| rpjz| 915p| i8uy| v973| 9591| p55h|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 有色 » » 铜精矿 » 正文

2019-07-23中国铜精矿市场价格

单位:元/金属吨
地区 规格 低价 高价 涨跌
湖南 19% 40169 40569 跌900
湖北 20% 40469 40869 跌900
安徽 23% 40569 40869 跌900
西藏 25% 42769 43269 跌900
甘肃 42219 42919 跌900
山西 42219 42919 跌900
内蒙古 42319 43019 跌900
辽宁 42419 42919 跌900
江西 20-23% 40869 41369 跌900
陕西 20-25% 41669 42769 跌900
云南 25-30% 41269 43269 跌900
陕西 30% 42569 43569 跌900
标签:陪护 yco2 999博彩白菜论坛评价

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.x22z.com/ys/show-1280728-1.html

[ 有色搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览